Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

07:10
2872 b69b 500

alecsgrg:

Path | ( by Mikko Lagerstedt )
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

September 10 2017

mizarou
14:13
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina vianyaako nyaako

September 09 2017

20:09
4015 0e47
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
20:09

September 04 2017

mizarou
21:14
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
mizarou
05:09
5038 9575 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vianyaako nyaako

August 30 2017

mizarou
07:24
mizarou
05:36
1423 13fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSenyia Senyia

August 28 2017

mizarou
19:31
2854 6f89
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaSenyia Senyia

August 27 2017

mizarou
18:44
9777 7195
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
mizarou
14:17
9876 06f4
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafantasyart fantasyart

August 16 2017

mizarou
09:06

foxmouth:

Brothers Grimm's Homeland, 2013 | Kilian Schönberger
mizarou
09:04

August 02 2017

mizarou
21:13
Na szlak moich blizn poprowadź palec, 
By nasze drogi spleść gwiazdom na przekór.
Otwórz te rany, a potem zalecz, 
Aż w zawiły losu ułożą się wzór. 

Z moich snów uciekasz nad ranem, 
Cierpka jak agrest, słodka jak bez.
Chcę śnić czarne loki splątane, 
Fiołkowe oczy mokre od łez.

Za wilczym śladem podążę w zamieć
I twoje serce wytropię uparte,
Przez gniew i smutek, 
Stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. 

Z moich snów uciekasz nad ranem,
Cierpka jak agrest, słodka jak bez. 
Chcę śnić czarne loki splątane, 
Fiołkowe oczy mokre od łez.

Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem,
Czy przez ślepy traf miłość nas związała.
Kiedy wyrzekłem moje życzenie,
Czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała?

Z moich snów uciekasz nad ranem,
Cierpka jak agrest, słodka jak bez. 
Chcę śnić czarne loki splątane, 
Fiołkowe oczy mokre od łez.

July 17 2017

mizarou
12:08
Jaskółka czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru 
Nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu 
Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką 
Jak śmierć kamienna bryła 
Jak wyrok naw prostokąt. 
Jaskółka błyskawica w kościele obumarłym 
Tnie jak czarne nożyce lęk, który ją ogarnia. 

Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca 
Ponad głowami ludzi, w których się troska błąka
Jaskółka znak podniebny jak symbol nieuchwytna 
Zwabiona w chłód katedry przestroga i modlitwa.

Nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą 
Lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą 
Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła 
Jaskółka czarny brylant, wrzucony tu przez diabła.

Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę
Na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna

July 11 2017

mizarou
11:27
Reposted frombiru biru viaSzczurek Szczurek

July 08 2017

mizarou
13:16
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaSenyia Senyia

July 03 2017

mizarou
23:04
3899 3992 500
Reposted fromRamme Ramme viaSenyia Senyia

June 29 2017

mizarou
21:22
5884 8409 500
Reposted fromszelestyna szelestyna
mizarou
09:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl