Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

20:56
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover

September 17 2017

19:34
6692 a034 500

Grand Prize, and 1st Prize Nature Category. Photo and caption by Sergio Tapiro Velasco. The power of nature. Powerful eruption of Colima Volcano in Mexico on December 13th, 2015. That night, the weather was dry and cold, friction of ash particles generated a big lightning of about 600 meters that connected ash and volcano, and illuminated most of the dark scene. On last part of 2015, this volcano showed a lot of eruptive activity with ash explosions that raised 2-3 km above the crater. Most of night explosions produced incandescent rock falls and lightning not bigger than 100 meters in average.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove
19:34
6694 9032 500

Nature, honorable mention. Photo and caption by Clane Gessel. Marble Caves. The marble caves of Patagonia.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove
19:34
6693 8ecc 500

Nature, honorable mention. Photo and caption by Yutaka Takafuji. Forest of the Fairy. Shooting in the forest This photograph was taken in the evening hours of a humid early summer day in the forest of a small remote village in the Tamba area of Japan. It beautifully captures the magical atmosphere of Princess fireflies carpeting a stairway leading to a small shrine revered by the local people.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove

September 16 2017

07:53
1372 0b73 500

42zx:

Rising Early //

Sometimes it’s worth getting up early. Sometimes.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove

September 14 2017

07:10
2872 b69b 500

alecsgrg:

Path | ( by Mikko Lagerstedt )
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

September 10 2017

mizarou
14:13
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina vianyaako nyaako

September 09 2017

20:09
4015 0e47
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
20:09

September 04 2017

mizarou
21:14
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
mizarou
05:09
5038 9575 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vianyaako nyaako

August 30 2017

mizarou
07:24
mizarou
05:36
1423 13fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSenyia Senyia

August 28 2017

mizarou
19:31
2854 6f89
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaSenyia Senyia

August 27 2017

mizarou
18:44
9777 7195
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
mizarou
14:17
9876 06f4
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafantasyart fantasyart

August 16 2017

mizarou
09:06

foxmouth:

Brothers Grimm's Homeland, 2013 | Kilian Schönberger
mizarou
09:04

August 02 2017

mizarou
21:13
Na szlak moich blizn poprowadź palec, 
By nasze drogi spleść gwiazdom na przekór.
Otwórz te rany, a potem zalecz, 
Aż w zawiły losu ułożą się wzór. 

Z moich snów uciekasz nad ranem, 
Cierpka jak agrest, słodka jak bez.
Chcę śnić czarne loki splątane, 
Fiołkowe oczy mokre od łez.

Za wilczym śladem podążę w zamieć
I twoje serce wytropię uparte,
Przez gniew i smutek, 
Stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. 

Z moich snów uciekasz nad ranem,
Cierpka jak agrest, słodka jak bez. 
Chcę śnić czarne loki splątane, 
Fiołkowe oczy mokre od łez.

Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem,
Czy przez ślepy traf miłość nas związała.
Kiedy wyrzekłem moje życzenie,
Czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała?

Z moich snów uciekasz nad ranem,
Cierpka jak agrest, słodka jak bez. 
Chcę śnić czarne loki splątane, 
Fiołkowe oczy mokre od łez.

July 17 2017

mizarou
12:08
Jaskółka czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru 
Nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu 
Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką 
Jak śmierć kamienna bryła 
Jak wyrok naw prostokąt. 
Jaskółka błyskawica w kościele obumarłym 
Tnie jak czarne nożyce lęk, który ją ogarnia. 

Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca 
Ponad głowami ludzi, w których się troska błąka
Jaskółka znak podniebny jak symbol nieuchwytna 
Zwabiona w chłód katedry przestroga i modlitwa.

Nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą 
Lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą 
Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła 
Jaskółka czarny brylant, wrzucony tu przez diabła.

Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę
Na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl